Sunday, 4 August 2013

Verrukking van Klank

Performing with Morné van Heerden at the Kindlewood Soirée in Johannesburg.

vlugtig vlieg die ritmes uit ons vingers
en draai ons in 'n kolk van ekstatiese malkoppigheid
totdat swart en wit,
spier en hout,
ek en jy
een word
die dans ons vasboei
die melodie ons in hegtenis neem
en die wispelturigheid van die sikloniese ritmika
ons verewig gevangene hou
in die verrukking van klank

 exuberance of sound

flightlily the rhythms fly from our fingers
and we turn in a whirl of ecstatic madness
till black and white,
muscle and wood,
you and me
become one
till the dance shackles us
the melody takes us captive
and the moodiness of the cyclonic rhythm
ensnares us forever
in the exuberance of sound

No comments:

Post a Comment