Friday, 6 September 2013

did you know that you can taste the burn of willpower on your tongue?

did you know that you can taste the burn of willpower on your tongue?
uninvited it simply sits there
you can not move it
you can try to outwit it
take it for a ride if you want
but burn it will burn
and not leave you alone
and so i can only keep marching on with all that i am
through labyrinths of lost words
through blood dances
and filtrated information
through frames of technologica and self-images
blinding fears, genetica and freedoms
through sorrow and flowers
and always through love
through choirs of wild voices
through african soil and mirrors
i push my way through
how can i stop
when such a path lies under my feet?
through waves of oceans and green of apple trees
through the grape-sounds of pianos
and always through flames
i thrust through with my whole being
with wind around my calves
words boiling and insurgent in my jowls
i can not but quake with 
this tenacious willpower

het jy geweet dat jy die brand van wilskrag op jou tong kan proe?

het jy geweet dat jy die brand van wilskrag op jou tong kan proe?
dit sit ongevraagd net daar
jy kan dit nie skuif nie
jy kan probeer om dit te uitoorlê
ly dit om die bos as jy wil
maar brand sal dit brand
en jou nie alleen laat
en so kan ek net bly aangemarsjeer met al wat ek is
deur labirinte van verlore woorde
deur bloed-danse
en gefiltreerde informasie
deur rame van tegnologika en self-beelde
verblindende vrese, genetika en vryhede
deur verdriet en blomme
en altyd deur liefde
deur kore van wilde stemme
deur afrika-grond en spieëls
dring ek my weg deur
hoe kan ek stop
as so 'n pad onder my voete loop?
deur golwe van oseane en groen van appelbome
deur die druiwe-klanke van klaviere
en altyd deur vlamme
beur ek met my hele wese
met wind om my kuite
woorde kokend en opstandig in my kieste
kan ek nie anders as om te tril met
hierdie moedswillige wilskrag nie

No comments:

Post a Comment