Wednesday, 29 October 2014

word ek soos 'n dier

word ek soos 'n dier
raak al my herinneringe een poel
wat val in vergetelheid
eenvoudig soos 'n dier
hou nie gesprek met mense nie
slurp my kos op voor enige iemand
eens begin eet het
is ek soos 'n dier gestroop van gekunsteldheid
wil ek nie verfynd en beskaafd wees nie
wil ek nie groet 
wil ek nie vrae antwoord
wil ek geen sinmakende woord laat loop oor my tong nie
wil ek nie die normale proses van mens-werk en mens-leef veragsaam nie
word 
ek 
eenvoudig
soos 
'n 
dier

No comments:

Post a Comment