Tuesday, 4 November 2014

in-tel-lig-gent

die kern-woord in intelligent
wat my toet-taal aanstaan
is

lig

dit is wat
belangrik is:
hoeveel ‘n mens
die lig in die hart
die lig in die brein
die lig in die lyf
en
die lig in die woord
kan laat

tel

No comments:

Post a Comment