Thursday, 19 May 2016

pre-metafoor

die opwinding om 
in die pre-skepping-fase te wees
daar waar die skugter metafoor 
liggies aan my oogwimpers lek

die hart versnel soos
op die voor-aand van 'n groot avontuur

ek noem dit 'n wit opwinding
waar eindelose moontlikhede 
op die tabula rasa lê
'n ongeëwenaarde chemistry tussen my en die verwagtende oomblik

hierdie hang oor die tuimelende klowe van kreatiwiteit
kan dit nie langer hang voor verwesenliking intree?

hoe bewonderingswaardig die realisasie van 'n digterlike droom deur
magiese metaforisasie ookal mag wees
is dit die antisipasie van 
poëtiese manifestasie wat 
die groter aantrekkingskrag het

my hart vergroot
ek staan op die punte van my tone gereed
om die uitspansel van
al die digterlike moontlikhede
in my hele borskas in te asem

No comments:

Post a Comment