Monday, 23 February 2015

weier

al om my 
sit die gedigte vas 
in die objekte 
en die lug
hulle weier om los te trek 
en hier op my papier 
te kom sit 

No comments:

Post a Comment