Thursday, 21 May 2015

die klank wat my siel maak

in hierdie winter klimaat 
droom ek van 
warm gedagtes wat 
my hele wese 
sal 
oorneem

ek swem in 
die klank wat 
my siel maak
swem vooruit totdat 
ek in 
die klank 
wat jou siel maak 
in swem

ons harte maak 
geluide wat ons 
van 
mekaar 
laat 
hou

No comments:

Post a Comment