Sunday, 13 November 2016

tussen my tone

soos dik nat klei kom die dag
voortgespruit tussen my tone
altyd tussen my tone
asof die daadwerklikheid slegs kan realiseer
met die filtrasie deur my tone
my tone krul en strek
en so kriewel en sprei die lewe tot 
in jubelende wakkerte
deur my hele lyf

No comments:

Post a Comment