Sunday, 6 November 2016

wiskunde van skrik

klein ootmoedigings in
die berekening van
die wiskunde van skrik

No comments:

Post a Comment