Tuesday, 5 July 2011

Re-visiting The Tankwa

 uit premordiale modder
sif ek ledemate, boude en dye
brei ek die spiere van my lyf
met die klei van die aarde
dat wanneer ek tot niet gaan
die grond-aarde my lyf makliker kan herken en verstaan
en sonder moeite my selle kan verteer
en my siel tot in die hartsaarde kan assimileer


i have looked over the world
and did not find myself at home in the shade of trees
next to rivers or in the embrace of mountains
i have looked over the world
and found myself in the barren Tankwa
the place that taught me to count the waterdrops
with my tongue


Thanks to all the photographers at Afrika Burn who captured my performing!

No comments:

Post a Comment