Friday, 15 July 2011

Still Life


in the look of my eye
silent in the eternal moment
that is where i want
to be
for you
just like a still life
hanging on your wall
chiaruscorically
calling your eyes
to the light and dark
of my
speechless being

in die kyk van my oë
stil in die ewige oomblik
is dit waar ek
wil wees
vir jou
net soos 'n stillewe wat
teen jou muur hang
chiaruscories
jou oog roep
na die
lig en donker
van my
sprakelose wese

No comments:

Post a Comment