Wednesday, 11 March 2015

waar ek opreg eg ek is

skryf skryf SKRYF
want dit is waar ek
opreg
eg
ek
is

my digkuns verval nie in
valse glimlagte en senu’agtige laggies nie
ek hou so baie van my gedigte se onopgesmuktheid 
ek beny hulle vermoë om
onnodige babbel tics en stopwoorde te vermy
hulle is dikwels meer ek as ek


skryf skryf SKRYF
want dit is waar ek
opreg
eg
ek
is

niemand anders behalwe my gedigte
mag woorde in my mond sit!

No comments:

Post a Comment