Sunday, 16 October 2016

swing

i weave the resonance of my voice
between my fingers
stringing the frequencies into
two strong chains
and my tongue bolted between 
as a steady seat
whereupon i sit and swing
myself into childlike abandon

***

ek vleg die resonans van my stem
tussen my vingers
ek ryg die frekwensies in
twee sterk kettings
met my tong vasgebout tussen-in
as 'n standvastige sitplek
waarop ek sit en
myself tot kinderlike oorgawe inswaai

No comments:

Post a Comment