Thursday, 25 June 2015

jou hart vergroot

met slegs ‘n handvol klank-golwe kry Beethoven
dit reg om groot energie en edelmoed
soos die sterbelaaide heelal
voor ons voete te gooi
jou hart vergroot
geen woord kan hierdie gevoel waarlik vasvang
met die aanhoor van hierdie musiek
word alles wat onmoontlik was
skielik moontlik
in die drama van die resonante frases
word die grootsheid van god, natuur en mens saamgeweef
die hart is op een slag vervuld en smagtend
hierdie musiek kan nie help om ons ewige hunkering na
dit wat hoër en groter as ons is
bloot te lê

your heart expands

with only a handful of sound-waves Beethoven succeeds
to throw great energy and nobility
like the star-laden universe
in front of our feet
your heart expands
no word can truly capture this feeling
with the hearing of this music
everything that was impossible
is suddenly possible
in the drama of the resonant phrases
the greatness of god, nature and man weaves together
the heart is at once fulfilled and desirous
this music can not help but to expose
our unquenchable hankering after
that which is higher and greater than ourselves

No comments:

Post a Comment