Tuesday, 30 June 2015

so teenoorgesteld van my

skryf is so plat, witvlakkkig en
een-dimensioneel

ek is ‘n skrywer,
dus moet ek toegee dat
my lewe plat, witvlakkig en
een-dimensioneel is?

laat die berge wat
so teenoorgesteld is van my
in hulle volheid,
multi-dimensionaliteit
en tydloosheid
my 
bevry

No comments:

Post a Comment