Sunday, 21 June 2015

mag die musiek soos sterre

 mag die musiek soos sterre
en edelgesteentes
in ons are oopbreek
sodat millennia se strewes en visioene
wonderwerke
in ons murg openbaar

may the music break open like stars

may the music break open
in our veins like stars
and gemstones
so that millennia of strivings and visions
unfold miracles
in our marrow

No comments:

Post a Comment